Logodna de ochii lumii online dating ets2 save game 100 completely free dating sites totally free personals


19-Aug-2017 01:23

logodna de ochii lumii online dating-49

terubuk masin online dating

Ion Chelcea subliniază că fenomenul raptului este prezent în ceremonialul de nuntă din toată Peninsula Balcanică; pentru zona Chioar, există numeroase documente care atestă opoziţia autorităţilor bisericeşti şi laice faţă de acest procedeu, săvârşit cu voie sau fără voie, dar oricum repudiat şi azi de opinia publică, poate pentru că ea simte obiceiul raptului ca un atentat la sistemul tradiţional moştenit, din care cauză gestul în sine a fost transferat în practici cu un pronunţat caracter ludic; în Prahova, fata este răpită de mai multe ori în timpul nunţii; în Lăpuş, flăcăii fură mireasa şi o duc acasă la ei; în Mehedinţi, la semnalul naşului, tinerii fură mireasa dintre ai săi şi o dansează; în zona de munte a Banatului, raptul fetelor este o secvenţă distinctă în economia nunţilor; în Ţara Oltului şi la poalele Parângului, fenomenul este prezent sub forma unui simulacru de rapt; de asemenea, furtul steagului de nuntă este un rapt mascat (1. Serii simbolice: RÂSET (A RÂDE) Este unul dintre simbolurile tipice ale renaşterii naturii, ale vieţii triumfătoare (COMAN, I,p.105).

RĂSCUMPĂRARE (A RĂSCUMPĂRA) În Maramureş, când copilul împlineşte şapte ani, părinţii merg cu el la naşă, ca să-l răscumpere; abia din acel moment se crede că pruncul aparţine cu adevărat mamei sale (DĂNCUŞ,p.177).

SALĂ Cine visează sală luminoasă va avea parte de rezolvări pozitive ale intenţiilor tale, dar dacă visează sală de judecată este semn că va fi antrenat într-un proces pe motive politice - Suceava (NOTE, Băncescu).

- DLRM,p.733) Arbore din familia leguminoaselor, cu flori albe plăcut mirositoare, cu fructele sub formă de păstăi, cu lemnul tare şi rezistent la umezeală (ŞĂINEANU, V,p.10).

Loc imaginar, opus iadului, unde sufletele celor răposaţi se odihnesc; în acest loc nu există durere şi nici întristare; Dumnezeu ocupă locul central, bucurându-se de cinstirea tuturor şi bucurând totodată privirea tuturor; sentimentul general în acest loc este de bucurie nesfârşită; sufletele stau în mai multe cete şi petrec mâncând şi bând ceea ce au dat în timpul vieţii sau au dat ceilalţi pentru ele; în mod obişnuit, se adună în aceleaşi cete sufletele rudelor sau toate umbrele unei generaţii se grupează în jurul unui strămoş mai evlavios; dacă un om a murit neîmpăcat cu un altul, atunci sufletele lor nu se mai regăsesc; din această cauză este bine ca omul să moară împăcat cu toată lumea - Muntenia; este o grădină deosebit de frumoasă, împodobită cu flori şi cu pomi roditori în care cântă tot felul de păsări; tot ce este mai frumos pe lume se concentrează în această grădină; se află în cer, pe pământul de pe cealaltă lume; în mijlocul grădinii stă Dumnezeu, aşezat pe un scaun din aur, împodobit cu diamante şi alte pietre scumpe; în jurul lui sunt o mulţime de mese, pe care se află bucate şi băuturi alese, unde mănâncă şi beau sufletele răposaţilor, îndemnate de cete de îngeri; dar în Rai nu intră decât cei plăcuţi lui Dumnezeu; uşa Raiului este păzită de doi îngeri sau arhangheli, înarmaţi cu săbii, care nu permit orişicui să intre, ci doar pe cei drepţi şi vrednici; unii afirmă că, la uşa Raiului, stă de pază Sân-Petru, cu un mănunchi de chei în mână, lăsând să intre doar pe cei drepţi; tot în uşa Raiului mai stă Floarea-Soarelui sau Sora-Soarelui, care nu se duce niciodată la judecată; în jurul Raiului sunt câmpii întinse, pline cu tot felul de roade şi bunătăţi; prin mijlocul raiului curge , care aici îşi află vărsarea; drumul ce duce în cealaltă lume se desface la un moment dat în două, cel din stânga ducând de-a dreptul în iad, cel din dreapta însă, care este presărat cu tot felul de flori mirositoare, duce la Rai; nu departe de acest drumeag se află gura iadului, peste care se află puntea Raiului - Bucovina; este o grădină cu flori şi pomi, situată pe un munte aşezat deasupra iadului; acolo se află o mulţime de îngeri şi sufletele celor buni, milostivi sau care au pătimit, trăind în îndestulare, având la dispoziţie mese cu băuturi şi mâncăruri alese - Năsăud; în acest spaţiu se află cete de îngeri şi heruvimi, care cântă şi tămâiază permanent; lângă tronul lui Dumnezeu, se adună în special pruncii, ei arătând aidoma îngerilor; în Rai este permisă intrarea sufletelor de feciori nevinovaţi, bătrâni care s-au căit de păcatele lor, fete, femei şi bătrâne care au muncit toată viaţa; ziua este permanent senină şi nu există noapte; sunt câmpii întinse, dealuri înverzite, păsări care cântă cu voioşie, ape limpezi - Banat (1. Conform oraţiilor, răpirea miresei, ca urmare a unei expediţii pseudo-militare, acoperă o realitate istorică, în sensul că toate căsătoriile exogame erau rezultatul unei expediţii militare; deci, departe de a fi o degradare a obiceiului marital, amintirea raptului este o acoperire prezentă a unui trecut războinic (EVSEEV,p.208). RĂCHITĂ ( - DLRM,p.691) Se spune că nu este bine să se stea afară, când se coase, înainte de a înfrunzi răchita - Suceava; în dimineaţa zilei în care este prăznuit Sfântul Gheorghe (23 aprilie), se pun ramuri verzi la stâlpii porţilor, în special ramuri de răchită înfipte în brazde de iarbă, crezându-se că astfel vor rodi mai îmbelşugat răsadurile de legume şi celelalte semănături, tot aşa cum se prinde şi răchita, când este pusă în pământ - Suceava; cine a fost speriat de ceva să fie afumat cu putregai de răchită - Suceava (2. Femeile care vor să-şi stopeze lactaţia sânilor, după înţărcarea copiilor, se afumă cu putregai de răchită - Suceava; tot cu putregai de răchită se afumă şi cei care au fost speriaţi de lupi; de Sântoader, după ce se spală pe cap, bărbaţii îşi retează puţin păr din frunte, iar fetele din partea terminală a cozilor şi îl pun într-o scorbură de răchită, zicând către Sântoader că îi dă părul lor în schimbul părului din coada calului său; părul se pune în răchită, ca să le crească repede şi să nu-i doară capul peste an - Bucovina (3. Se aduc nuiele de răchită de pe câmp şi se pun în vase cu apă în casă, primele, primăvara, ca semn al reînvierii naturii - Maramureş (BOGDAN,p. Serii simbolice: - DLRM,p.691) Insecta, de o mărime impresionantă, la care masculul mai are şi două mandibule puternice asemănătoare coarnelor de cerb, intră mai repede în analogie cu boul, pentru care rădaşca a fost denumită şi - şină de fier care se aplică peste obada roţilor de lemn de la care şi de la căruţe - ŞĂINEANU, IV,p.327) de la căruţă şi din care cauză acesta i-a blestemat să aibă cleşti la gură; fiind asociată cu , rădaşca primeşte conotaţii aferente ideii de putere şi fecunditate; astfel, se crede că acela care se spală pe mâini cu apa în care a fiert o rădaşcă devine puternic în luptă; purtată în pălărie sau în buzunar, apără de rău; pusă în apa pe care fetele o folosesc la spălarea părului, ajută la creşterea acestuia mai puternic şi mai des; dată, printre nutreţuri, la vacile sterpe, le aduce acestora laptele; aruncată pe ogoare, în seara de Sânziene (Drăgaica, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul - 24 iunie), determină obţinerea unor recolte bogate (COMAN, II,p.138). Când rândunica zboară la mică înălţime (pe jos) şi se atinge de zidul casei este semn că va ploua (2. Înseamnă întristare pentru cine visează rândunele; va avea bucurie în familie cel care visează rândunele hrănindu-şi puii şi va avea o căsătorie fericită cel care le visează făcându-şi cuib - Suceava (NOTE, Băncescu).

ROATĂ Ca să fie copilul ager şi isteţ, scutecele lui sunt puse la uscat pe o roată de car sau de trăsură - Banat; Moldova; ca să se împuţineze numărul greierilor de pe lângă casă, se ia o bucăţică de lemn de la locul unde a căzut roata unui car şi se introduce în gaura greierilor - Ţara Oltului; ca măiestrele să plece de pe acoperişul şurilor şi al grajdurilor, unde uneori obişnuiesc să danseze, se pune în vârful acestora o rotiţă căzută de la vreun utilaj agricol şi de care nu mai are trebuinţă gospodarul - Ţara Oltului; îl vor durea măselele pe cel care pune pe foc obezile roţilor - Tecuci; ca să treacă brânca la porci, se pune o roată într-un par - Suceava (2. De Anul Nou, în podul casei, fata de măritat învârteşte o roată de car, căruţă, trăsură în jurul coşului de fum şi strigă pe gaura roţii, invocând iubitul să vină cât mai repede la ea - Gorj (CĂRĂ-BIŞ,p.51). Împotriva deochiului, se pun canafi roşii la cai, o aţă roşie la gâtul sau mâna copilului mic - Suceava (NOTE, Băncescu).

Cine visează roată înseamnă că va face o călătorie; când visează că îi cade o roată de la mijlocul de transport în care se află înseamnă că are în preajmă prieteni buni; îşi va împlini scopul pe care şi l-a propus cel care visează roţi multe; dar când se visează două roţi înseamnă boală - Suceava (NOTE, Băncescu). În Oltenia, în bradul de nuntă, se atârnă hârtie colorată, fire de lână roşie, beteală, un ştergar, mere roşii, colăcei, având rol apotropaic, pentru a feri nunta de forţe răufăcătoare (1. Dacă mireasa , cum intră în casă, leagă cu cordele sau strămătură roşie, culoarea fecioriei şi nevinovăţiei, masa, cuiele de prin pereţi, sticlele de băutură şi paharele de care se servesc mesenii; dacă, a doua zi după nuntă, se constată că mireasa a fost fecioară, se serveşte băutură de culoare roşie, iar, dacă îşi pun cordele roşii în diagonală, leagă sticla cu rachiu tot cu cordea roşie şi poartă un steag de culoare roşie; acasă, la miri, sunt legate cu fire roşii masa, cuiele de prin pereţi, sticlele cu băutură, paharele (3. Este culoarea magică a folclorului, simbol al sângelui, deci şi simbol al vieţii, simbol al focului purificator, al soarelui, al dragostei, al bucuriei de viaţă (ZAHACINSCHI,p.7).

RACHIU Când, la masă, se varsă din întâmplare paharul cu rachiu este semn de ceartă sau de pagubă - Mehedinţi; Muntenia; Teleorman; Ialomiţa; primul pahar de ţuică (rachiu) se bea în întregime, pentru că, în cazul că rămâne ceva, cel ce va bea ulterior va lua şi din zilele celui care a lăsat paharul nebăut până la fund - Galaţi; dacă se toarnă un rest de rachiu într-un pahar şi acesta nu se umple, persoana căreia îi este destinat paharul va avea un băiat - Botoşani; înainte de a se bea primul pahar de rachiu (ţuică), este bine să se verse câteva picături pe jos, ca să bea şi morţii - Muntenia; Ialomiţa; nu se pune pe masa din ziua de ajun a Crăciunului (24 decembrie) rachiu şi nici nu se bea, pentru că a fost inventat de către diavol - Suceava; pentru a se lăsa de patima băuturii cineva, se pune o sticlă cu rachiu într-un mormânt, unde trebuie să stea trei zile şi trei nopţi, apoi i se dă să bea din ea, zicându-se totodată: româncele din nordul Moldovei înţeleg un fel de bubuliţe, care apar copiilor mai ales în jurul gurii, care nu dor, dar care supurează neplăcut şi, pentru a le vindeca, mamele le descântă, procedând astfel: iau rachiu curat într-un pahar şi îl amestecă cu trei rămurele de mesteacăn, în timp ce rostesc un descântec, apoi îl pun pe copil să mestece usturoi şi să guste din rachiul descântat, apoi îl unge cu o alifie făcută din untură, luată de la trei porci, în care adaugă oţet, cumpărat din trei prăvălii; să nu se descânte niciodată, când se măreşte luna, pentru că şi bubele, în loc să se vindece, vor creşte - Suceava (3. Când chemătorii la o nuntă întind plosca cu rachiu către o gazdă şi aceasta din urmă o ridică în semn de urare (se rosteşte de obicei: ) şi bea din ea, înseamnă că acea persoană acceptă invitaţia şi trebuie neapărat să se pregătească de daruri şi să se ducă în ziua programată; dacă nu bea, nu închină plosca, ceea ce se întâmplă în cazul celor nevoiaşi, o restituie şi adaugă: - Banat;Ţara Haţegului; dar obiceiul este practicat în toate zonele etno-folclorice (CLOPOTIVA, II,p.416). Cerine), în Banat, este o sărbătoare mare, aidoma Paştelui; în această zi, femeile nu lucrează la furca de tors, la meliţă, la războiul de ţesut şi adunându-se împreună fac din lut şi paie capace de astupat gura cuptoarelor, dar mai ales acele renumite ţesturi, un fel de cuptoare mobile, sub care se coc, prin refractarea căldurii primite, turte, plăcinte, mălai, azime, diferite alte copturi; se sărbătoreşte, după unii, în cea de a treia marţi după Paşte (Muntenia), precum şi în cele două care urmează una după alta (Moldova), iar după alţii în miercurea întâia după Paşte sau în ziua de Todoruse, adică miercuri, în cea de a 24 zi după Paşte (Banat); după ce se modelează ţestul, se înfige în vârful lui o ramură verde şi flori de câmp, se aşează pe frunze de lipan şi se expune la arşiţa soarelui, pentru a se usca; apoi se cumpără vin şi se stropesc, ca să fie norocoase, să coacă mereu, să fie bogăţie în casă; restul vinului se bea de către toate femeile care au lucrat împreună; se spune că, în această zi, femeile au voie să se poarte mai aspru cu bărbaţii lor, ca răzbunare pentru neplăcerile făptuite de ei - Muntenia (2. RÂMĂ ( - DLRM,p.720) Dacă, la arat, se găsesc sub brazde multe râme este semn că porumbul va rodi bogat în acel an - Tecuci; când ies din pământ râme multe prin ograda casei înseamnă că vremea va deveni aspră, chiar furtunoasă - Suceava; când râmele ies din pământ pe loc uscat este semn că vremea va deveni ploioasă - Muntenia; Suceava (2. RÂNDUNICĂ (; se crede că îi moare vaca aceluia care dărâmă cuibul rândunelelor sau că îl vor ustura ochii sau i se va usca mâna celui care pune mâna pe rândunică; de curge, la mulgerea vacii, laptele cu sânge înseamnă ori că un membru al familiei a distrus un cuib de rândunică, ori că o rândunică a trecut, în zbor, pe sub acea vacă; rândunica are atribute psihopompe, din cauza culorii negre a penajului; în cea mai elocventă ipostază, ea apare aducând apă sufletelor însetate: (COMAN, II, p.27-28;32).

Cine visează rachiu va cauza cuiva un rău, iar cine visează că bea rom să se aştepte la musafiri - Suceava (NOTE, Băncescu). RANĂ Dacă se visează rană, care afectează în adâncime pielea corpului, înseamnă boală; dar dacă se visează o umflătură cu caracter purulent, bubă, este semn de sănătate - Suceava (NOTE, Băncescu). RAŢĂ (, iar unele credinţe susţin că din sângele care pică din capul tăiat al unei raţe se vor naşte broaşte; se crede că nu trebuie să se dea raţă de pomană, fiindcă nu mănâncă morţii; se mai crede că laba de raţă, ca şi a gâştei, semnifică vrajbă, ceartă (COMAN, II,p.11). Se crede că în fapt rândunica este o fiinţă omenească fermecată - Suceava; este semn de noroc, când se adună multe rândunele la casa omului - Galaţi; casele care au multe cuiburi de rândunică sunt considerate a avea noroc - Suceava; când rândunelele ciripesc în faţa casei, înainte de revărsarea zorilor, este semn de mare noroc - Tecuci; prevesteşte de bine, când intră, pe neaşteptate, o rândunică în casă - Muntenia; să nu fie împuşcată, fiindcă vânătorul va fi pedepsit cu mare pagubă prin foc - Suceava; pe cel care pune mâna pe o rândunică îl vor ustura ochii sau i se va usca mâna - Suceava; dar se crede că va fi vorbit de rău peste an cel care aude pentru prima dată, primăvara, ciripind o rândunică - Suceava; va fi sănătos peste tot anul cel ce vede pentru prima oară, primăvara, zburând rândunele, dar, dacă le vede stând şi ciripind înseamnă că îl vorbesc oamenii de rău - Muntenia; Suceava; cine vede primăvara pentru prima dată rândunele în zbor are semn că va face o călătorie, dar, dacă le vede stând, călătoria nu va mai avea loc - Muntenia; este bine să arunce cu ţărână peste cap cel ce vede pentru prima oară, primăvara, rândunele, ca să nu facă aluniţe pe faţă peste vară - Suceava; sau să se ia două bucăţele de lemn, să sufle peste ele şi apoi să le arunce; în felul acesta, cu deosebire dacă este femeie, va fi capabilă să descurce orice fel de fire, oricât de încurcate ar fi ele - Suceava; va fi singur toată vara cel ce vede pentru prima oară, primăvara, doar o singură rândunică - Suceava; cel ce vede pentru prima oară rândunică primăvara să caute sub talpa piciorului drept şi ce fel de păr de animal va găsi din acel soi va avea noroc - Galaţi; sau se crede că sub talpa piciorului drept va găsi bani - Suceava; de va găsi cărbune este semn că va avea noroc peste an - Vrancea; sau trebuie să se învârtească de trei ori pe piciorul drept şi apoi să vadă ce găseşte sub călcâi: de va găsi păr negru sau castaniu este semn că va muri în tinereţe, de va găsi păr alb, va muri la bătrâneţe, iar de va găsi păr şi alb, şi negru, este semn că va muri după ce va începe să încărunţească - Vaslui; cine vede rândunică primăvara să se oprească în loc şi apoi să pornească mai departe, dar numai cu piciorul drept, ca să-i meargă bine tot anul - Vrancea; nu trebuie ucisă, pentru că este de rău (interdicţie atestată în toate zonele din România), nici cuibul nu trebuie să-i fie stricat, pentru că gestul ar atrage moartea în acea casă - Ţara Oltului; Galaţi; cuibul de rândunică nu trebuie să fie stricat, pentru că îi vor muri părinţii făptaşului şi îi va lua foc casa - Iaşi; va fi blestemat şi va muri cel ce strică un cuib de rândunică - Dolj; să nu se omoare niciodată o rândunică, nici de cuiburile lor să nu se atingă nimeni, pentru că va fi blestemat de celelalte rândunele şi-i va lua foc casa - Galaţi; să nu se aducă în casă ouă de rândunică - Dolj; Neamţ; este bine când îşi fac cuib rândunelele la casa cuiva - Suceava; este lucru curat la casa omului şi este păcat să se atingă cineva de ce este al ei - Suceava; se vindecă de friguri cel ce se afumă cu cuib de rândunică - Suceava; dacă îşi fac lăstunii cuibar sub streaşina casei sau chiar în casă, este semn că locuinţa se va umple de ploşniţe sau că trage a pustietate, pentru că mai are obiceiul să-şi aleagă locul construirii cuibului prin coşare, saivane, grajduri etc., oriunde nu locuiesc oameni - Teleorman; Suceava; va muri vaca aceluia care din nesăbuinţă strică vreun cuib de rândunică - Moldova; dacă rândunica îşi face cuib sub streaşina unei case, cineva din acea locuinţă va muri - Suceava; vaca va da sânge în loc de lapte, sau lapte amestecat cu sânge, dacă o rândunică trece pe sub abdomenul ei - Tecuci; Suceava; cuibar de rândunică, pisat şi pus în ochi, este leac bun contra albeţei - Galaţi; ca să se dezveţe de patima băuturii, se omoară o rândunică, sângele ei se amestecă bine într-un pahar cu rachiu şi se dă să bea celui cu năravul alcoolului - Vaslui; este semn de ploaie, când rândunelele zboară prin apropierea casei - Suceava (2.

RUDĂ (RUDENIE) Nu este bine să se căsătorească rudele între ele, pentru că vor muri de - Ialomiţa, sau nu le va merge bine şi nici praful nu se va alege din căsnicia lor - Vâlcea (2. „Spălarea" mortului se face fie de o rudă a decedatului, fie de un om străin (bărbatul spală bărbat, femeia spală femeie) - Ţara Chioarului (1. Înseamnă sănătate şi este semn de bine pentru cine se visează vorbind cu părinţii săi; pentru cine îşi visează rudele înseamnă că va primi musafiri - Suceava (NOTE, Băncescu). RUSALII Realitatea lor s-a dezvoltat pe linia unor divinităţi ale iniţierii, dar cu rezonanţe puternice privind cultul morţilor; sărbătoarea lor cade la 50 de zile după Duminica Paştelui, în plină primăvară; în această zi nu trebuie să se lucreze, nu este permis să se văruiască, femeile nu au voie să toarcă, dar, deşi unele femei ţes, nu au voie să năvădească pe sul; în unele sate din zona de est a Moldovei, în săptămâna Rusaliilor, se lucrează numai la câmp, dar în miercurea Rusaliilor nu se lucrează nici acolo, pe motiv că este ; sunt închipuite ca nişte spirite femeieşti, frumoase, dar şi ca nişte babe urâte; ziua, ele aleargă prin nori, mulţi auzind muzica lor, uneori joacă precum nişte nebune pe iarba verde; locul unde ele dansează, ca şi în cazul ielelor, este periculos, cel ce calcă acolo se îmbolnăveşte; în acest caz, confuzia cu ipostaza ielelor este evidentă; în Muscel, există obiceiul ca primăvara, după ce un om se scoală din iarba verde unde s-a aşezat, să scuipe în urma lui, ca mijloc protectiv pentru a bara calea spre o eventuală pocire din partea acestor spirite; se mai crede că Rusaliile ar fi duhurile fetelor moarte înainte de logodnă; ele intră, prin multele trăsături caracteristice, în categoria zânelor (a ), ca şi la slavi, considerate suflete ale morţilor, sau copile care au murit nebotezate, ori „fete mândre", pedepsite de Dumnezeu, care a prefăcut picioarele lor în copite, din cauză că ele îşi ascund membrele inferioare sub veşminte lungi, albe, din acest punct de vedere contaminarea cu caii lui Sân-Toader fiind iarăşi evidentă; în general, sunt înfăţişate ca nişte femei tinere, frumoase, cu părul lung, despletit, care atârnă pe spate până la pământ, forţa lor stând în păr, deoarece, dacă li se usucă părul, pier; uneori, dansând, ele ademenesc pe tineri şi îi răsplătesc cu nurii lor; sunt concepute ca purtând aripi uşoare şi având un glas fermecător; cine le aude nu le mai uită, cum le vede, moare de dorul lor; ele ar fi rusalii de nori, de pământ, de apă, de pădure, de mare, de munţi; în persoana acestor fiinţe supranaturale s-au cristalizat concepţii despre viaţa de dincolo de mormânt, rusaliile ajungând să reprezinte până la urmă contopirea cultului naturii cu acela al morţilor; Irodeasa este împărăteasa lor, dar Irodeasa este şi matroana căluşarilor, după unele credinţe (CHELCEA,p.313-314).Ils ne doivent pas tre confondus avec les chats libres, sauvages, et ont besoin de trouver un foyer.… continue reading »


Read more

Around the same time it emerged that she had also grown frustrated at a lack of airplay for her band's new material, as many radio stations were only interested in playing T'Pau's classic hits.… continue reading »


Read more

empowr's goal: To help half the world’s population (4 billion people) earn an average of /day by the year 2025. You can have your Fan Box account, and everything in it, automatically imported into your empowr account, by signing into your Fan Box account and following the simple instructions. Together we tried many different things, many of which worked well, and some of which failed to create the desired results.… continue reading »


Read more

Aišku, aš už įvairovę, tuo labiau, kad biosferinė aplinka – gana specifinė ir techniška, čia tik taip džiaugiuosi, kad norvegas Geir Jenssen pagaliau atvyksta ir pas mus.… continue reading »


Read more

Diocletian separated and enlarged the empire's civil and military services and reorganized the empire's provincial divisions, establishing the largest and most bureaucratic government in the history of the empire.… continue reading »


Read more

Date made the offer to the "Little People, Big World" star after news broke he separated from his wife. It's where Bill and Jen Arnold, from "The Little Couple," first connected ... If Matt rejects the offer, they'll reach out to Amy, which we're guessing won't go over well. … continue reading »


Read more

This is because that online dating is convenient especially when you do not have time.… continue reading »


Read more